Facebook
/Herb i logo

Herb i logo

Herb Gołdapi

Początki herbu Gołdapi sięgają 1570 roku, kiedy to Gołdap otrzymała prawa miejskie. Zasadniczymi elementami herbu jest orzeł oraz srebrno czarna tarcza (szachownica) Hohenzollernów.Na przestrzeni wieków herb był modyfikowany – do końca lat osiemdziesiątych wieku dwudziestego miał głowę odwróconą na wschód. Rada Miejska Gołdapi (już w II RP) uchwaliła nieco zmieniony wizerunek orła z głową odwróconą na prawo, kierując się m.in. kilkusetletnią tradycją tych ziem w aspekcie jego wykorzystania.

Herb Gołdapi posiada kształt tarczy prostokątnej, u góry kolistej u dołu przeciętej linią biegnącą od prawego górnego rogu ku lewej stronie dolnego zaokrąglenia. Linia ta dzieli tarczę na lewą górną i prawą dolną część (prawa strona herbu leży po lewej stronie patrzącego). W lewej górnej części na białym (srebrnym) polu znajduje się czerwony orzeł brandenburski. Orzeł ma widoczną głowę, dwa skrzydła i jedną nogę. Na piersi orła widnieje srebrna litera „S” inicjał od Sigismundus – imienia króla Zygmunta Augusta, zwierzchnika lennego Albrechta Fryderyka. Głowa orła zwrócona jest w prawo, w stronę czteropolowej tarczy. Oko orła jest w kolorze srebrnym z czarną źrenicą. Dziób, język, szpony i elementy ozdobne na skrzydłach (trójlistne koniczyny) są w kolorze złotym. Pióra skrzydeł u swej podstawy podzielone są czarnymi promieniami zwężającymi się ku wierzchołkom.
Gołdap – utworzenie i nadanie przywileju lokacyjnego – zawdzięcza władcom Prus Książęcych, margrabiom brandenburskim, księciom: Albrechtowi i Albrechtowi Fryderykowi Hohenzollernom. Stąd w prawej dolnej części herbu miasta ich czarno-biały (srebrny) herb rodowy i w lewej górnej – orzeł brandenburski. Wszystkie elementy herbu obrysowane są czarną linią konturową.
Wysokość herbu jest jeden i dwadzieścia siedem setnych razy większa od szerokości. Linia oddzielająca orła od tarczy pochylona jest pod kątem 54 stopni. Wysokość litery „S” jest cztery i pół raza mniejsza od szerokości herbu.

Logotyp Uzdrowiska Gołdap

Logo Gołdapi zostało opracowane w 2002 roku przy współpracy z Polską Agencją Rozwoju Turystyki. Jest ono ważnym elementem kształtowania i propagowania marki ziemi gołdapskiej.
W treści i dynamice logo nawiązuje do turystyki aktywnej, natomiast w formie do rysunku runicznego.
Biegnący w lewą stronę człowieczek jest symbolem powrotu na tę ziemię. Z kolei jeleń jest oczywistym wyróżnikiem ziemi gołdapskiej, zwłaszcza Puszczy Rominckiej.
Logo może być wykorzystywane zarówno w formie kolorowej, jak i monochromatycznej. Możliwe jest również zastosowanie poszczególnych elementów loga np. rybek czy napisu Gołdap.

W przypadku chęci wykorzystania pliku Corelowskiego (.cdr) prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@uzdrowiskogoldap.pl 


Lubisz tą zakładkę? Jeśli okazała się potrzebna - podziel się nią z innymi!