Facebook
/Miasta Partnerskie

Miasta Partnerskie

Gmina Gołdap ma podpisanych 5 umów partnerskich. Co ważne wszystkie z nich to umowy ,,żywe”, nie tylko deklaracje spisane na papierze.

Kontakty Gołdapi z partnerskimi miastami są ciągłe, bardzo aktywne i odbywają się na wielu różnorodnych płaszczyznach. To zarówno spotkania lokalnych samorządowców, jak również pracowników instytucji takich jak: domy kultury, szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej. W międzynarodowe kontakty z europejskimi partnerami zaangażowana jest gołdapska policja i straż pożarna. Bardzo cenne, spontaniczne i wartościowe są przeróżne projekty młodzieżowe.

Wybrane inicjatywy międzynarodowe podejmowane przez Gminę Gołdap we współpracy z bliźniaczymi miastami w szczegółach opisane są w punktach kolejnych. Pokazują one, ze bliźniacza współpraca i kontakty w Europie są dla Gminy Gołdapi bardzo ważnym elementem lokalnego rozwoju i rozwoju tutejszej społeczności.

Inne związki z miastami (gminami) za granicą

Gmina Gołdap jest otwarta na wszelkie wartościowe inicjatywy i międzynarodowe projekty. Dlatego gdy sprawa jest ważna, może przynieść korzyści dla miasta i lokalnej społeczności, nie tylko te materialne, ale przede wszystkim kulturowe czy społeczne, Gołdap zawsze chętnie podejmuje nowe wyznania.

test
W Dubnej, mieście partnerskim Gołdapi mieści się Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych - Źródło: Wiki Media CC

Przedstawiamy wybrane przykłady międzynarodowej współpracy, wydarzeń, inicjatyw, które wykraczają poza miasta i kraje, z którymi Gołdap ma podpisane umowy partnerskie.

Kilka lat temu gmina Gołdap nawiązała kontakt z podmoskiewskim miasteczkiem Dubna, znanym m.in. ze znajdującego się tam Instytutu Badań Jądrowych. Najpierw odbyła się wizyta najzdolniejszych młodych fizyków z gołdapskiego Liceum Ogólnokształcącego w Dubnej, następnie wizyta i rewizyta samorządowców obu miast. W czasie wizyty w 2008r. w Gołdapi wśród uczestników delegacji rosyjskiej znaleźli się samorządowcy i przedstawiciele nauki. Ostatnio (latem 2009r.) grupa młodzieży z Dubnej brała też udział w spotkaniu młodzieży z Polski, Niemiec i Izraela ,,Na ścieżkach wspólnej historii”.

Gołdapskie kartacze (regionalna potrawa) zrobiły furorę podczas szóstej edycji turystycznego workshopu we wrześniu 2008r. w Kaliningradzie. Jednym z punktów programu warsztatów był pokaz kuchni z kilku krajów – Litwy, Rosji, Węgier i Polski. Workshop organizowany jest przez władze turystyczne obwodu kaliningradzkiego FR przy udziale Polskiej Organizacji Turystycznej.

Działająca przy gołdapskiej Szkole Muzycznej orkiestra dęta reprezentowała Polskę podczas trzeciego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Młodzieżowych Zespołów Instrumentalnych”, który odbywał się w łotewskiej miejscowości Daugavpils. W festiwalu pod hasłem ,,Muzyczna Fantazja” uczestniczyło ponad sto osób, w tym także artyści z Białorusi, Estonii, Litwy, Rosji i Finlandii. Oprócz występów konkursowych młodzi muzycy zaprezentowali się także łotewskiej Polonii podczas osobnych koncertów.

W listopadzie 2004. Chór Konkatedralny z gołdapskiej konkatedry pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny koncertował w kościele pod wezwaniem św. Ducha w Wilnie. Jest to parafia polska, msze święte odprawiane są w języku polskim.

Zespół muzyczny emerytów i rencistów ,,Zorza” w listopadzie 2004r. gościł na Litwie na zaproszenie Związku Polaków na Litwie, gdzie również wystąpił z koncertem.

W maju 2004r. grupa Gołdapian uczestniczyła w spotkaniu w parlamencie galicyjskim, gdzie odbyła się min. dyskusja z delegatkami z Unii Kobiet. Podczas wizyty w Hiszpanii delegacja z Gołdapi spotkała się także z lokalnymi władzami miasteczka Allariz, które wyróżnione zostało przez parlament europejski za stworzoną i realizowaną z dużym sukcesem strategię rozwoju lokalnego. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się także z pracą fermy rybnej i owoców morza. Ciekawym wydarzeniem była wizyta w rolniczym college realizującym program nauczania rolnictwa ekologicznego oraz na fermie krabów.

W lipcu 2006r. grupa pracowników gołdapskiego Domu Kultury przebywała we włoskim mieście Cosenza. Wyjazd odbył się w ramach projektu ,,Europejski Festiwal Sztuki”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Kulturalne Rafaello, a uczestniczyli w nim lokalni działacze z państw takich jak: Litwa, Włochy, Austria, Reunion, Turcja. Celem projektu było wzmocnienie relacji międzykulturowych, poznawanie lokalnej sztuki i tradycji.

Centrum Kształcenia i Wychowania zorganizowało w sierpniu 2005r. w Gołdapi pięciostronne spotkanie młodzieży z Bułgarii, Francji, Litwy i Niemiec. Spotkania odbywały się pod hasłem ,,Gołdap na europejskim szlaku”. Podczas spotkania młodzież spotkała się z władzami Gołdapi.


Gołdap w organizacjach i stowarzyszeniach

Gmina Gołdap jest członkiem kilku bardzo ważnych stowarzyszeń i organizacji. Należy m.in. do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionów Niemen, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

logo-euroregion-niemenStowarzyszenie Euroregion Niemen powołane zostało w 1997r.na rzecz realizacji idei i zadań Euroregionu.

Celem euroregionów jest:
- reprezentowanie interesów regionów granicznych i transgranicznych wobec narodowych i międzynarodowych parlamentów, organów władzy i instytucji,
- inicjowanie, wspieranie i koordynowanie współpracy transgranicznej w całej Europie,
- eksponowanie problemów, szans i podejmowanych działań na tych obszarach.

Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich skupia 309 miast. Mieszka w nich ponad 76% miejskiej ludności kraju. Dla przedstawicieli miast Związek przygotowuje kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia. Organizowana od 1992 roku Ogólnopolska Konferencja Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, a od 1999 r. także Marszałków i Starostów jest największym w Polsce forum przedstawicieli samorządu terytorialnego. Z udziałem ekspertów z miast członkowskich oraz współpracujących instytucji krajowych i zagranicznych Związek organizuje także: Kongresy Miast Polskich, tematyczne seminaria (ochrona środowiska, bezpieczeństwo lokalne, finansowanie inwestycji, zarządzanie rozwojem miasta, rewitalizacja, polityka miejska), spotkania biur promocji miast, warsztaty w ramach Samorządowej Akademii Promocji, spotkania miast i gmin papieskich. Związek dofinansowuje też organizowane przez profesjonalne środowiska konferencje specjalistyczne, które dotyczą działalności samorządów.
Miasta członkowskie mogą korzystać z pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania samorządu. Związek jest członkiem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), skupiającej organizacje gmin, powiatów i regionów z ponad 35 krajów Europy. Ma także swoich przedstawicieli w: Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE), który jest samorządową instytucją konsultacyjną przy Radzie Europy, Komitecie Regionów UE, Stałej Konferencji Współpracy Władz Lokalnych w Basenie Morze Śródziemnego (COPPEM), Światowym Związku Miast i Władz Lokalnych (UCLG) – zarówno w Radzie Światowej, jak i Biurze Wykonawczym.

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 9.05.1992 r. pod nr. 66. Statut ogłoszono w Dz.U. woj. olsztyńskiego Nr. 11 z dn. 1.06.1992. r. Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich jest związkiem międzygminnym, powołanym przez Rady Gmin położonych w historycznych granicach Warmii i Mazur, zrzeszającym 60 gmin (do roku 1998 z województw: olsztyńskiego, suwalskiego, ostrołęckiego i ciechanowskiego). Związek stanowi forum do wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zleconych gmin. Do zadań Związku należy m.in.: reprezentowanie interesów gmin członkowskich wobec władz administracji rządowej i samorządowej, podejmowanie inicjatyw i współpraca w różnorodnych formach i strukturach w celu popierania idei samorządności; inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, realizacja zadań przekraczających możliwości organizacyjne gmin członkowskich, promocja walorów turystycznych regionu, wspieranie inicjatyw lokalnych i samorządowych.


Lubisz tą zakładkę? Okazała się przydatna – podziel się nią z innymi!