Facebook
test
/Młodzieżowe wymiany międzynarodowe

Młodzieżowe wymiany międzynarodowe

Cała historia międzynarodowych kontaktów Gołdapi wzięła swój początek od wymiany grup młodzieży.

W roku 1990 po utworzeniu w Polsce samorządowych gmin, Gołdap nawiązała kontakty z niemieckim miastem Stade koło Hamburga. Pierwsze kontakty polegały właśnie na wymianie młodzieży z Polski i Niemiec.

Podczas spotkania z burmistrzem Stade Jürgenem Schneiderem w 1991 roku padła propozycja by dotychczasowe dwustronne kontakty młodzieżowe rozszerzyć na izraelskie miasto Givat Shmuel koło Tel Awiwu, z którym Stade nawiązało współpracę na początku lat osiemdziesiątych.

Wyraziliśmy tym pomysłem zainteresowanie z kilku przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy zwolennikami otwartości, wzajemnego poznania się, wyjaśnienia sobie skomplikowanej historii, pozbywania się uprzedzeń. Doszliśmy do wniosku, że najlepszą formą wyjaśnienia sobie skomplikowanych problemów, mogą być spotkania młodzieży – przedstawicieli narodów, które łączy dobra i zła historia, które przez wiele stuleci kształtowały swoją własną odrębność, obyczaje, kulturę ale równocześnie przenikały się nawzajem, w których obok prawd funkcjonują stereotypy.

Wymiana młodzieży między Polską i Niemcami, Polską i Izraelem, czy Izraelem i Niemcami nie należy do rzadkości. Natomiast „trójkąt” Polska-Niemcy-Izrael, który my zaproponowaliśmy albo nie ma precedensu, albo występuje niezwykle rzadko. Podjęliśmy tę próbę świadomi wielu zagrożeń. Trójstronne spotkania rozpoczęły się w 1992 roku.

Okazało się, że obawy, iż młodzież może tę inicjatywę odrzucić okazały się bezpodstawne. Nie tylko brak bariery językowej /kryterium wyboru była znajomość języka angielskiego/, ale naturalna postawa, wspólne zainteresowania nie tylko historią, ale również muzyką, sztuką zdecydowały o pełnym powodzeniu imprezy.

Na trasie Wrocław, Kraków, Oświęcim, Warszawa, Mazury, Gołdap oprócz wspólnych wycieczek, były spotkania poważne. Zarówno w obozie w Oświęcimiu, jak cmentarzu niemieckim, czy żydowskim w Gołdapi. Składano kwiaty przy pomniku bohaterów Getta, ale również na cmentarzu niemieckim w naszym mieście, oraz przy pomniku Niepodległości, który ma wyryte hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Były poważne rozmowy, ale były też dyskoteki i wspólna zabawa przy ognisku nad jeziorem.

Charakterystyczne, że nikt im nie wyznaczał miejsc przy stolikach w czasie posiłków, a już od pierwszej kolacji młodzi ludzie byli przemieszani i żywo dyskutowali o interesujących ich sprawach.

Absolutnie spontaniczne zachowanie młodzieży spowodowały decyzję o kontynuowaniu tych spotkań.

Wyjątkowe znaczenie miało spotkanie w Polsce w roku 1995, kiedy to po raz pierwszy impreza odbyła się pod nazwą „Na ścieżkach wspólnej historii”, która obowiązuje do dziś.

Do uczestników, przyjętych wówczas w Ministerstwie Spraw Zagranicznych posłanie skierował Minister Władysław Bartoszewski.

Między innymi tak rozumiemy udział obywateli w demokracji lokalnej i życiu publicznym. Zarówno demokracja jak i życie publiczne nie musi zamykać się w zaściankach. Im więcej takich akcji tym lepiej dla demokracji lokalnej właśnie. Wymiana grup młodzieżowych dała impuls do spotkań animatorów wymiany – członków władz lokalnych. We współpracy z The Givat Shmuel Association for International Friendship kierowaną przez Yigala Lewina oraz władzami miasta Givat Shmuel w 1995 roku czteroosobowa delegacja samorządu gołdapskiego przebywała w Izraelu. Wkrótce Polskę, w tym Gołdap wizytowała delegacja stowarzyszenia z Givat Shmuel.

W 1996 roku 12 osobowa grupa dorosłych animatorów wymiany różnych środowisk Gołdapi przebywała a Izraelu. Latem kilkunastoosobowa grupa na czele z burmistrzem Givat Shmuel Yirmi Olmertem przebywała w Polsce. W jej skład weszli też Żydzi religijni z wiceburmistrzem Benny Brammem.

W następnych latach taki cykl zaczął się powtarzać. W międzyczasie miasto Gołdap podpisało oficjalne umowy o współpracy i miastach bliźniaczych z Givat Shmuel i Stade. To ważne wydarzenie dla naszego miasta.

Pobyt w Polsce stwarza Izraelczykom możliwość poznania kraju, który przez tysiąc lat dawał schronienie żydowskiej diasporze, z którego wywodzą się twórcy państwa Izrael jak chociażby David Ben Gurion czy Golda Meir. Kraju, na terenie którego naziści dokonali masowej eksterminacji narodu żydowskiego.

Wizyty w Izraelu dają możliwość Polakom poznania tego nowoczesnego Państwa, zapoznania się z jego osiągnięciami jak też wspaniałą historią ziemi, która przez wyznawców trzech największych monoteistycznych religii nazywana jest „Ziemią Świętą”.

Od wielu lat ustalony jest standard spotkań pod względem ilościowym i w każdym bierze udział 10 młodzieży i 2 opiekunów.

Statystycznie do tej pory, wliczając spotkania w 2009 roku, również to obecne na przełomie lipca i sierpnia odbyło się ich 27. Z tych 27 spotkań 10 odbyło się w Polsce.

Tak pokrótce wygląda idea i historia spotkań młodzieży z polskiej Gołdapi. niemieckiego Stade i izraelskiego Givat Shmuel.

Oprócz wymian młodzieżowych, cyklicznie organizowane są spotkania różnych grup zawodowych. Doświadczenia wymieniali już np. nauczyciele oraz wychowawcy szkolni i przedszkolni z Polski i Niemiec.

Wielokrotnie miały miejsce wymiany artystów (plastyków, fotografików, tancerzy).

Ciekawostką są wymiany lokalnej policji i straży pożarnej. Już kilkakrotnie policjanci i strażacy ze Stade odwiedzali Gołdap, gdzie poznawali metody pracy swoich swoich polskich kolegów. Reprezentanci gołdapskiej policji i straży również mieli okazję poznać niemieckie systemy organizacji pracy tych jednostek na przykładzie Stade.

Strażacy gołdapscy przebywali w Stade min. w czerwcu 2006 roku. Głównym celem tej wizyty było zapoznanie się ze sposobem pracy niemieckich strażaków, pełnieniem służby przez strażaków ochotników, ze sprzętem i warunkami socjalno-bytowymi.

Współpraca partnerska dotyczy również branży turystycznej. Gołdap kilkakrotnie prezentowała się na różnego rodzaju targach i wydarzeniach organizowanych w Stade. W roku 2006 na dużych regionalnych targach ,,Messe Stade aktuell” Gołdap prezentowała swoje osiągnięcia gospodarcze, socjalne i związane ze zdrowiem. Na targach obecna była gołdapska firma ,,Iryd” oraz Centrum Promocji Regionu Gołdap. Ostatnio w grudniu 2008 roku przedstawiciele Gołdapskiej Organizacji Turystycznej prezentowali stoisko Gołdapi na Tradycyjnym Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Stade.

Na tle kilku umów partnerskich, które ma podpisane miasto Gołdap mocno wyróżniają się kontakty z niemieckim Stade. Jednak kontakty z innymi miastami partnerskimi są równie intensywne. Wspomniana chociażby już gołdapska Straż Pożarna czy Policja utrzymuje stałą współpracę z kolegami z rosyjskiego Gusiewa i litewskiego Sakiai.

Bardzo częste są kontakty artystyczne w wymienionymi miastami czy sportowe.

W roku 2009 odnowiono też kontakty z Greckim Ano Syros. Na razie odbyła się wizyta reprezentantów lokalnych władz i samorządowców w Gołdapi i Ano Syros. Na kolejne spotkania zaplanowano wizytę szkoły muzycznej w Ano Syros oraz greckich tancerzy w Gołdapi. Zorganizowane też będą obchody Dni Gołdapi w Ano Syros i Dni Ano Syros w Gołdapi. Zgodnie z obietnicami i planami burmistrzów ma być poszerzona formuła kontaktów. W planach jest organizacja wzajemnych wizyt całych rodzin.

We wrześniu 2006r. w powiecie gołdapskim przebywała dwudziestoosobowa grupa Litwinów związanych z działalnością agroturystyczną. Przy pomocy Centrum Promocji Regionu Gołdap odwiedzili niektóre obiekty zajmujące się agroturystyką.

W październiku 2006r. w Gołdapi przebywała grupa dziennikarzy z obwodu kaliningradzkiego. Wśród gości byli między innymi przedstawiciele jednej z kaliningradzkich rozgłośni oraz tamtejszej telewizji. Wizyta odbywała się w ramach realizowanego przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap projektu ,,Promocja Polski w Rosji”. Uczestnicy interesowali się szczególnie bazą noclegową oraz infrastrukturą narciarską.

Kolejna wizyta Rosjan miała miejsce w maju 2009r. Na zaproszenie Centrum Promocji Regionu Gołdap przebywała w Gołdapi jedenastoosobowa grupa dziennikarzy i touroperatorów z Moskwy i Kaliningradu. Celem wizyty było min. zapoznanie się z możliwościami turystycznej współpracy.

Intensywne są kontakty Gołdapi z Gusiewem. Choćby za sprawą szkół lub organizacji pozarządowych. Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi organizuje regularne wizyty dzieci z Gusiewa w Gołdapi. Gimnazjum zrealizowało ciekawy program, którego efektem było nakręcenie filmu przez dzieci z Gołdapi i Gusiewa. Kilkakrotnie przedstawiciele gołdapskich instytucji (m.in. szkół, fundacji i przedszkola) przebywali w Gusiewie. Rozmawiano o kontynuowaniu wymiany dzieci i młodzieży. Przykładem może być współpraca Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap i Fundacji Rozwoju Demokratycznego Gusiewa, dzięki której na odpoczynek do Gołdapi przyjechała z Rosji grupa 20 dzieci wraz z opiekunami.

W kwietniu 2009r. w litewskim Sakiai można było oglądać wystawę zdjęć gołdapskiego fotografika Tadeusza Krzywickiego.

Realizacja projektu pod nazwą ,,Trasa rowerowa Gołdap-Krasnieznamiensk-Iłguwa”. Celem przedsięwzięcia było wytyczenie szlaku rowerowego na styku granic Polski, Litwy i obwodu kaliningradzkiego FR. Trasa liczy około 250 km, przebiega wokół Puszczy Rominckiej i Jeziora Wisztynieckiego. Inicjatorem pomysłu był samorząd litewskiego miasta Sakiai, zaś głównym partnerem Gołdap.

W październiku 2007r. w gołdapskiej galerii K2 odbyło się otwarcie wystawy fotografii Rimaldasa Viskraitisa – znanego litewskiego artysty fotografika.

W październiku 2008r. w gołdapskiej galerii K2 odbyło się otwarcie wystawy litewskiego artysty Vytautasa Kaunasa.

W ramach projektu ,,Kultura Pogranicza Partnerstwo i Współpraca Domów Kultury” dwudziestoosobowa grupa (w większości dyrektorów domów kultury z obwodu kaliningradzkiego w marcu 2005r. odwiedziła Dom Kultury w Gołdapi).

W czerwcu 2009r. gołdapscy celnicy gościli swoich kolegów z pobliskich rejonów obwodu kaliningradzkiego FR. W Urzędzie Miejskim spotkali się z burmistrzem i obejrzeli prezentację ziemi gołdapskiej. Wspólnie złożono także wieńce na cmentarzu żołnierzy radzieckich we Wronkach.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie ,,Forum Przyjaznego Sąsiedztwa” za realizację projektu ,,Gołdapskie Spotkania Transgraniczna”, który prowadzono w partnerstwie z Gminą Gołdap i Fundacją Demokratycznego Rozwoju Gusiewa. Projekt obejmował szereg działań w dziedzinie turystyki, przedsiębiorczości i ochrony środowiska.


Lubisz tą zakładkę? Okazała się przydatna – podziel się nią z innymi!