Facebook
/Urzędy i instytucje

Urzędy i instytucje

Urząd Miejski w Gołdapi
19-500 Gołdap
pl. Zwycięstwa 14
tel. 87 615 60 00
e-mail: sekretariat@goldap.pl
www.goldap.pl 

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
19-520 Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 26
tel. 87 615 71 72
www.mazury.com.pl/gminy/banie/ 

Urząd Gminy w Dubeninkach
19-504 Dubeninki
ul. Mereckiego 27
e-mail: sekretarzug@dubeninki.pl
www.dubeninki.pl 

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
19-500 Gołdap
ul. żeromskiego 18
tel. 87 615 03 95
e-mail: olgo@praca.gov.pl
www.goldap.pup.gov.pl 

Starostwo Powiatowe w Gołdapi
19-500 Gołdap
ul. Krotka 1
e-mail: starostwo.goldapskie@post.pl
www.powiatgoldap.pl 

Urząd Skarbowy – Punkt Obsługi Podatnika
19-500 Gołdap
ul. Konstytucji 3 Maja 3
87 615 23 80 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi
19-500 Gołdap
ul. Jaćwieska 9
tel. 87 615 04 81
e-mail: mgops@goldap.pl 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
19-500 Gołdap
ul. Wolności 11
tel. 87 615 24 73
e-mail: pcprgoldap@op.pl
http://pcprgoldap.com.pl/