Czas lokalny

 • Strefa czasowa: Europe/Moscow
 • Data: 19 maja 2019
 • Czas: All Day

Lokalizacja

Banie Mazurskie
Banie Mazurskie

Następne wydarzenie

Data

19 maja 2019

Czas

All Day

XXXI Mazurski Bieg Uliczny

REGULAMIN

„XXXI MAZURSKIEGO BIEGU ULICZNEGO”

W BANIACH MAZURSKICH

w dniu  19 maja 2019 r.

I. CEL:

– popularyzacja biegania, aktywnego stylu życia;

– upowszechnienie kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy i powiatu;

– promocja Gminy Banie Mazurskie i Powiatu Gołdapskiego.

II.  ORGANIZATOR:

 1. Uczniowski Klub Sportowy
 2. Zespół Placówek Oświatowych
 3. Rada Rodziców

III.  WSPÓŁORGANIZATORZY:

 1. Straż Graniczna
 2. Ochotnicza Straż Pożarna
 3. Komenda Powiatowa Policji
 4. Urząd Gminy
 5. Gminny Ośrodek Kultury i Promocji

IV. TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się w dniu 19 maja 2019 r. (niedziela) na ulicach Bań Mazurskich. Start i meta na boisku szkolnym. Rozpoczęcie biegu o godzinie 1000. Zgłoszenia od 800 do 930 na boisku. Bardziej odpowiadałoby nam zgłoszenie przesłane pocztą we wcześniejszym terminie na adres:

Zespół Placówek Oświatowych

19-520 Banie Mazurskie

bądź zgłoszenie zawodników e-mailem na adres: gim_ban@poczta.wp.pl

V.  UCZESTNICTWO:

W biegu mają prawo startu zawodnicy w danych kategoriach wiekowych, którzy prześlą wcześniej lub zgłoszą się w dniu zawodów do godz. 930. Uczestnicy powinni posiadać ważną legitymację szkolną (dowód tożsamości), aktualne badanie lekarskie i zgodę rodziców na udział w zawodach.

VI. KATEGORIE WIEKOWE ORAZ DYSTANS:

– godz. 800 – 930 – zgłaszanie zawodników;

– godz. 1000– otwarcie „XXXI Mazurskiego Biegu Ulicznego”;

– godz. 1015 – 100 m dziewczęta (2013 – 2014 i młodsi);

– godz. 1025 – 100 m chłopcy (2013 – 2014 i młodsi);

– godz. 1035 – 200 m dziewczęta (2012);

– godz. 1045 – 200 m chłopcy (2012);

– godz. 1055 – 500 m dziewczęta (2010 – 2011);

– godz. 1105 – 500 m chłopcy (2010 – 2011);

– godz. 1115 – 800 m dziewczęta (2008 – 2009);

– godz. 1125 – 800 m chłopcy (2008 – 2009);

– godz. 1135 – 800 m dziewczęta (2006 – 2007);

– godz. 1145 – 800 m chłopcy (2006 – 2007);

– godz. 1155 – 800 m dziewczęta (2003 – 2005);

– godz. 1205 – 1200 m chłopcy (2003 – 2005);

– godz. 1215 – 1200 m dziewczęta (2000 – 2002);

– godz. 1230 – 2000 m chłopcy (2000 – 2002);

– godz. 1245 – 3000 m bieg otwarty dla kobiet i mężczyzn w tym dla sprawnych inaczej.

VII.   NAGRODY:

1. Za zajęcie I miejsca – puchar

2. Za zajęcie I – III miejsca – medale

3. Za zajęcie I – VI miejsca – nagrody rzeczowe

4. Za zajęcie I – VI miejsca – dyplomy

5. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.

6. Wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowane zostaną cenne nagrody (rowery).

Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty udziału pokrywają sami uczestnicy lub instytucje zgłaszające.

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Interpretacja regulaminu jak również rozstrzyganie spraw nie ujętych w regulaminie przysługuje wyłącznie organizatorowi.

2.Ubezpieczenie zawodników i osób towarzyszących należy do obowiązku szkół, klubów i innych organizacji oraz osób fizycznych zgłaszających zawodników.

Program, regulamin i wyniki będą dostępne na stronie internetowej:

http://zpo-baniemazurskie.superszkolna.pl

Organizację „XXXI Mazurskiego Biegu Ulicznego” dofinansował Urząd Gminy w Baniach Mazurskich i Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

 

Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do góry
});