Głazy Wilhelma II

Puszcza Romincka na przełomie XIX i XX w. była rewirem łowieckim cesarza Wilhelma II. Cesarz wybudował w Cesarskich Romintach drewniany dworek myśliwski w stylu norweskim (aktualnie znajduje się on w parku miejskim w Królewcu, dokąd został przeniesiony w częściach).

Prawie każdego roku w końcu września lub na początku października, w czasie rykowiska, cesarz zjawiał się w Kaiserich Rominten, by oddać się zajęciu myśliwskiemu. Polował na jelenie rominckie, które były sławne w całej Europie.

Na cesarskich polowaniach gościła arystokracja z całej Europy. Miejsca, w których cesarz ustrzelił najlepsze, kapitalne jelenie upamiętniano głazami (Hirsh gedenk steine) z odpowiednimi napisami. Zachowało się ich czternaście (i jeden sprzed pobytu cesarza), w tym po polskiej stronie osiem. W polskiej części puszczy znajdują się one w następujących miejscach: w rezerwacie "Boczki" (Kamień Paszy), na granicy oddziałów 202-283 (z liśćmi dębu), nad dopływem Czerwonej Strugi (dwustronny), przy Drodze Rominckiej (mały), na płn. od Wilczej Góry (pod dębami), na "wyspie" wśród łąk, (bez napisu), na wschód od Błąkał, nad rzeczką (w błocie), na zachód od Hajnówka (bez napisu).

W rosyjskiej części puszczy znajduje się siedem głazów pamiątkowych.

Głaz Wilhelma II - Pascha

GPS 54.332644, 22.511066
"Waidmannsheil. Hier erlegte Seine Majestat derKeiser und König Wilhelm II. den Pascha, einen kapitalen Hirsch von 24 Enden am 29. September 1910." Tłumaczenie: "Darzbór! Tu jego Wysokość Cesarz i Król Wilhelm II upolował Paszę, kapitalnego jelenia czterodwudziestaka."

Głaz Wilhelma II - W błocie

GPS 54.306674, 22.670193
Na głazie widnieje tekst (tłum.): "Tutaj Wysokość cesarz Wilhelm II upolował 23 września 1908r. kapitalnego jelenia o dwudziestu odnogach."

Głaz Wilhelma II - Dwutysięczny

GPS 54.323828, 22.524368
"Waidmannsheil! Von dieser Kanzel erlegten S.M. der Keiser und König Wilhelm II. Seinen 2000. Rothirsch, einen kapitalen Hirsch von 14 Enden am 28. September 1912." Tłumaczenie: "Darzbór! Z tej ambony jego Wyokość Cesarz i Król Wilhelm II upolował swojego 2000 jelenia szlacheckiego, kapitalnego czternastaka."

Głaz Wilhelma II - Leonhardt Brucke

GPS 54.353512, 22.640939
Na głazie widnieje tekst (tłum): Jego Wysokość Cesarz Wilhelm II nazwał ten most na cześć majora Leonhardta (prawdopodobnie komendanta Pionier-Bataillon Fürst Radziwill (Ostpreußisches) Nr 1 z Królewca.

Głaz Wilhelma II - Dwustronny

GPS 54.323919, 22.535935
Na głazie znajduje się tekst: Stąd Jego Wysokość Cesarz Wilhelm II 1 października 1904 roku podczas wieczornych podchodów upolował kapitalnego jelenia o 28 odnogach poroża i na pamiątkę tego zdarzenia 3 listopada 1904 roku założył Fundację św. Huberta na rzecz urzędników leśnych Puszczy Rominckiej. Ten kamień postawili swojemu najwyższemu myśliwemu Jego Wysokości Cesarzowi Wilhelmowi II. z myśliwskim podziękowaniem urzędnicy leśni Puszczy Rominckiej.

Głaz Wilhelma II - Mały lub Czterodwudziestak

GPS 54.33937, 22.556
Na głazie znajduje się tekst (tłum.): Darz Bór. Jego Cesarska Mość Cesarz Wilhelm II ustrzelił tu 24.9.1900 r. kapitalnego jelenia o 24 odnogach poroża.

Obeliski, głazy narzutowe, pomniki przyrody

Obelisk Hansa Jeschonnka

Hier ruht / Tu spoczywa
Hans Jeschonnek
Generaloberst der Flieger / GENERAŁ LOTNICTWA
Geb/ur 09 04 1899 (Hohensalza) / Gest/zm 18 08 1943 (Goldap)
Obelisk postawiony współcześnie.
GPS: 54°20'16.01"N 22°19'27.75"E

Obelisk C.F.W Reiff

Obelisk upamiętniający nadleśniczego C.S.W.Reiffa (1814-1867). Ustawiony współcześnie z inicjatywy Andreasa Gautschiego. Rezerwat "Dziki Kąt". Oddział 70c.
GPS: 54.343469, 22.597371

Głaz upamiętniający Fritza Skowronnka

Postawiony w 2013 r. kamień upamiętnia mazurskiego pisarza Fritza Skowronnka, który urodził się sierpnia 1858 w leśniczówce Szujki (niem. Schuiken) pod Gołdapią, a zmarł 7 lipca 1939 w Oranienburgu.
GPS: 54.336259, 22.345800

Pamiątkowy głaz na ul. Armii Krajowej w Gołdapi

Pamiątkowy głaz ku pamięci gołdapskich żydów zamordowanych przez nazistów w latach 1933 - 1945 odsłonięty został w 1998 r. Obelisk wzniesiona na miejscu synagogi spalonej w czasie Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 r. Gołdapska synagoga istniała od 1823 r. Źródło zdjęcia: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/goldap/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/10109,synagoga-w-goldapi-ul-szkolna-/

Obelisk Dora

Dora (1913-1926). Kamień poświęcony córeczce leśniczego - zmarła właśnie w wieku 13 lat. Potwierdza to żyjący jeszcze wnuk leśniczego - Dora była jego ciocią. info. Jaromir Krajewski
GPS: 54.3436677,22.5103222

Obelisk Oswald Kahnert

Obelisk poświęcony pamięci Oswalda Kahnerta - niemieckiego podleśniczego opiekuna lasu, który był mieszkańcem Jurkiszek (Jörkischken). Prawdopodobnie w dniu 16 sierpnia 1919 w lesie słyszane były strzały, Oswald nie wrócił do domu, następnego ranka znaleziono jego i psa zastrzelonych. KAHNERT był znienawidzony przez kłusowników i to oni prawdopodobnie dokonali tego czynu.
GPS: 54.32806, 22.41833

Głaz narzutowy "Angerapp"

Głaz leży w lesie, na terenie leśnictwa Rogale (oddz. 345j), między miejscowościami Jagoczany - Skaliszkiejmy (wys. 1,80 m, obwód 16,20 m). Wpisany do rejestru pomników przyrody pod nazwą "Angerapp".
GPS: 54°18'39.5"N 22°07'38.2"E

Głaz narzutowy "Annita"

Głaz narzutowy z wykutym napisem ANNITA w pobliżu drogi „Kamiennej” biegnącej ze wsi Budwiecie w kierunku granicy państwa. Obwód około 12 m, wysokość około 1,40 m, szerokość około3,2 m i długość około 4,5 m. - wzmianka, jaką słyszałem o tym kamieniu to taka, że budowniczy drogi (kamiennej) kazał wyryć napis na cześć swojej szwagierki.
GPS: 54°20'12.70"N 22°29'0.17"E

Głaz narzutowy "Skalich" Rogale - Jany

Niedaleko pomiędzy miejscowościami Rogale -Ziemiany, w lesie nad małym jeziorkiem koło byłych zabudowań (przed 1945 należących do miejscowości Rogale) Reincharda znajduje się głaz narzutowy (wciągnięty do rejestru w 1999 roku), ma wysokość 2, 30 m, obwód 11,40 m (Leśnictwo Janki, oddz. 28i ). Pomnik przyrody w rejestrze pod nr ewidencyjnym 933 występuje, jako “Skalich”. Powyższy głaz znajduje się w łazach (po prawej stronie leśnej drogi jadąc z Rogal do Gołdapi, przed ruinami dawnych zabudowań, około 100m na północ od jeziora), jest nieoznakowany.
GPS: 54°16'16.5"N 22°07'42.7"E

Obelisk Joseph Speck

Obelisk upamiętniający nadleśniczego Josepha Speck von Sternburg postawiony współcześnie przy Żytkiejmskiej Strudze z inicjatywy Andreasa Gautschiego.
GPS: 54°20'03.9"N 22°39'14.3"E

Wykorzystano zdjęcia i informacje z Mapy atrakcji. Mapa dostępna pod dresem www.atrakcje.goldap.info. Wykonanie: Zbigniew Makarewicz - Rowerowa Gołdap* Wykorzystano zdjęcia z portali Wikipedia oraz PKPR, zdjęcia i treści ze strony www.glazywilhelma.pl

 

Do góry
});