Centrum Informacji turystycznej – misja fundacji

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap została powołana do życia 10 grudnia 1997 roku. Jej fundatorami obok osób prawnych i fizycznych są trzy sąsiadujące ze sobą gminy Województwa Warmińsko – Mazurskiego: Miasto i Gmina Gołdap, Gmina Banie Mazurskie i Gmina Dubeninki. Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie wszelkich przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację regionu.

Fundacja jest organem prowadzącym trzy szkoły wiejskie:

  • Szkołę Podstawową w Jabłońskich,
  • Szkołę Podstawową w Boćwince,
  • Szkołę Podstawową w Galwieciach.

Od wielu lat realizujemy zadania zlecone z zakresu rozwoju turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi. Od roku 2018 jesteśmy partnerem Stowarzyszenia KOSTROMA z Suwałk w projekcie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach. W tym roku otrzymaliśmy także inne wsparcie (Sprawdź).

Misja Fundacji realizowana jest poprzez następujące cele:

– stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych;

– wspieranie działań mających na celu przekształcenia strukturalne gmin zagrożonych takim bezrobociem;

– wspomaganie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji;

– wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych;

– promowanie powiatu gołdapskiego.