Trójstyk granic Polska – Litwa – Rosja

W miejscu styku 3 państw: Polski, Litwy i rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego stoi ozdobny, granitowy ostrosłup z godłami 3 sąsiadujących państw i napisem w języku danego państwa.

Obok trójstyku znajduje się ścieżka poznawcza „Trójstyk granic – biegun zimna” (tablice informacyjne z mapami w języku polskim, litewskim, angielskim i rosyjskim). Przy atrakcji przebiega rowerowy szlak Green Velo.

Uwaga praktyczna: Każde przekroczenie granicy oraz fotografowanie w kierunku terytorium Rosji może skutkować otrzymaniem mandatu w wysokości 500 złotych.