Początki herbu Gołdapi sięgają 1570 roku, kiedy to Gołdap otrzymała prawa miejskie. Zasadniczymi elementami herbu jest orzeł oraz srebrno czarna tarcza (szachownica) Hohenzollernów.Na przestrzeni wieków herb był modyfikowany – do końca lat osiemdziesiątych wieku dwudziestego miał głowę odwróconą na wschód. Rada Miejska Gołdapi (już w II RP) uchwaliła nieco zmieniony wizerunek orła z głową odwróconą na prawo, kierując się m.in. kilkusetletnią tradycją tych ziem w aspekcie jego wykorzystania.

Herb Gołdapi posiada kształt tarczy prostokątnej, u góry kolistej u dołu przeciętej linią biegnącą od prawego górnego rogu ku lewej stronie dolnego zaokrąglenia. Linia ta dzieli tarczę na lewą górną i prawą dolną część (prawa strona herbu leży po lewej stronie patrzącego). W lewej górnej części na białym (srebrnym) polu znajduje się czerwony orzeł brandenburski. Orzeł ma widoczną głowę, dwa skrzydła i jedną nogę. Na piersi orła widnieje srebrna litera „S” inicjał od Sigismundus – imienia króla Zygmunta Augusta, zwierzchnika lennego Albrechta Fryderyka. Głowa orła zwrócona jest w prawo, w stronę czteropolowej tarczy. Oko orła jest w kolorze srebrnym z czarną źrenicą. Dziób, język, szpony i elementy ozdobne na skrzydłach (trójlistne koniczyny) są w kolorze złotym. Pióra skrzydeł u swej podstawy podzielone są czarnymi promieniami zwężającymi się ku wierzchołkom.
Gołdap – utworzenie i nadanie przywileju lokacyjnego – zawdzięcza władcom Prus Książęcych, margrabiom brandenburskim, księciom: Albrechtowi i Albrechtowi Fryderykowi Hohenzollernom. Stąd w prawej dolnej części herbu miasta ich czarno-biały (srebrny) herb rodowy i w lewej górnej – orzeł brandenburski. Wszystkie elementy herbu obrysowane są czarną linią konturową.
Wysokość herbu jest jeden i dwadzieścia siedem setnych razy większa od szerokości. Linia oddzielająca orła od tarczy pochylona jest pod kątem 54 stopni. Wysokość litery „S” jest cztery i pół raza mniejsza od szerokości herbu.

Pierwsze logo Gołdapi zostało opracowane w 2002 roku. Jego pełen rebranding nastąpił na przełomie 2015 i 2016 roku. Jest ono ważnym elementem kształtowania i propagowania marki Gołdap. Nawiązuje do turystyki uzdrowiskowej umieszczając Gołdap wśród prestiżowych uzdrowisk. Jednocześnie hasło mówi o lokalizacji na mapie Polski.

Do góry
Napisz do nas
});