O Gołdapi

Gołdap jest miastem uzdrowiskowym położonym w północno-wschodniej części Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gmina Gołdap wraz z dwiema sąsiednimi – Banie Mazurskie i Dubeninki tworzy powiat gołdapski.

Gołdap to prężnie rozwijający się ośrodek turystyczno-wypoczynkowy należący do sieci miast Cittaslow. W dzielnicy uzdrowiskowej tętnią życiem Mazurskie Tężnie Solankowe. Do odpoczynku zachęca Zdrój - nowoczesna pijalnia wód z grotą solną i działającymi przez cały rok minitężniami. Bliskość przejścia granicznego z Rosją (3 km) i granicy z Litwą (40 km) sprzyja kooperacji międzynarodowej. Na terenie gminy prężnie rozwija się podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • Liczba ludności: w powiecie gołdapskim – 27 062, w gminie – 20 290;
 • Liczba ludności w wieku produkcyjnym: w powiecie – 16 967, w gminie – 12 770;
 • Liczba osób pracujących: w powiecie – 4 466, w gminie – 4 147;
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie powiecie gołdapskim wynosi 3 328,33 PLN;
 • Bezrobotni zarejestrowani: w powiecie – 1 076, w gminie – 711;
 • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym: w powiecie 6,3,  w gminie – 5,6%;
 • Stopa bezrobocie rejestrowanego w powiecie gołdapskim – 12%.

Do Gołdapi dojechać można drogą krajową nr 65, która wiedzie od Białorusi przez Białystok, Ełk i Olecko. Z kolei od strony Olsztyna, do Gołdapi prowadzi droga wojewódzka nr 650, która przebiega przez powiat kętrzyński i węgorzewski. Kolejnym węzłem komunikacyjnym wiodącym do miasta jest droga wojewódzka nr 651, która uchodzi w Sejnach i zahacza m.in. o miejscowości: Szypliszki, Wiżajny czy Dubeninki.

Odległości do:

1. najważniejszych ośrodków miejskich:

 • Olsztyn – 164 km
 • Gdańsk – 309 km,
 • Warszawa – 308 km,

2. lotnisk:

 • Szymany – 161 km,
 • Gdańsk – 328 km,
 • Warszawa – 317 km,

3. portu morskiego:

 • Gdańsk – 317 km,

4. przejść granicznych:

 • z Rosją: Gołdap – 3 km,

Gołdap ma charakter miasta turystycznego. W tym celu wykorzystano partnerstwo publiczno-prawne, które wzmocniło ofertę uzdrowiskową. Powszechnie wykorzystywanym narzędziem wzmacniania przedsiębiorczości jest sektor organizacji otoczenia biznesu. Sektor ten w Gołdapi wyspecjalizowany jest w kierunku rozwoju sektora turystycznego oraz specjalizacji regionalnych – wodnej i drzewno-meblarskiej.

Sektory gospodarki z największym potencjałem:

 • Turystyka (w szczególności turystyka uzdrowiskowa) i rekreacja,
 • Usługi,
 • Obróbka drewna i metali,
 • Handel transgraniczny.

Zaufali nam:

 • X-Yachts, produkcja jachtów, Dania
 • Iryd Sp. z o.o., producent wyrobów metalowych, Polska
 • NZOZ Wital Sanatorium Uzdrowiskowe, Polska
 • Wital, producent profili PCV, Polska
 • A&G Koperty Sp. z o.o., produkcja kopert, Polska
 • Nord-OST sp. z o.o., producent opakowań kartonowych, Polska

Na terenie gminy Gołdap funkcjonuje łącznie 25 placówek edukacyjnych. Szkoły zawodowe działające w Gołdapi kształcą w 14 kierunkach. Większość z zawodów obecnie znajdujących się w ofercie Zespołu Szkół Zawodowych jest dość typowa i niepowiązana   z   profilem   gospodarczym   gminy   (np.   technik   mechanik, technik budownictwa czy ślusarz). Część kierunków kształcenia dostosowanych jest do potrzeb rynku pracy oraz do turystyczno-uzdrowiskowego charakteru gminy (np. technik obsługi turystycznej, opiekun medyczny). Ponadto część z uczonych zawodów można powiązać z jedną z inteligentnych specjalizacji, które są wspierane w województwie (kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych).

Izby gospodarcze

Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie - www.igup.pl

Krajowa Izba Gospodarcza - www.kig.pl

Stowarzyszenia, w tym centra biznesu

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej - www.fwpr.org

Inkubatory przedsiębiorczości

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku - www.technopark.elk.pl

Park Naukowo - Technologiczny Wschód Polska - www.park.suwalki.pl

Ośrodki doradztwa, w tym np. personalnego, rolniczego

Gołdapskie Centrum Biznesu Ośrodek Informacyjno –Konsultacyjny – www.fwpr.org

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gołdapi - www.w-modr.pl

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny - www.funduszgoldap.pl

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - www.wmarr.olsztyn.pl

Kancelarie prawne, w tym kancelarie notarialne i radców prawnych

Izabela Skindzielewska – adwokat

Zofia Ostrowska – notariusz

Paweł Janusz Anoniak - notariusz

Usługi tłumaczeniowe, w tym tłumaczenia przysięgłe

SECO Gołdap - www.edarpc.pl

Krystyna Anuszkiewicz (niemiecki)

Tłumacz języka litewskiego w Gołdapi - www.goldap.tlumacz-litewski.com.pl

Mariusz Sztuczka MA MCIL - http://biurotlumacza.co.uk

Agencje zatrudnienia

Mazury Job Sp. z o.o - www.mazuryjob.pl

Centrum Wsparcia Biznesu Polska-Wschód Alina Rocka Agencja Zatrudnienia - www.solidnypracownik.com.pl

Agencje nieruchomości komercyjnych (w tym powierzchnie biurowe i magazyny)

Makler Haus - www.maklerhaus.pl

Informacje turystyczne

Do góry
});